Praktične vežbe laboratorijskih tehničara – uzimanje uzoraka krvi

Praktične vežbe laboratorijskih tehničara.