Akademija „Dositej” na konferenciji „Snaga mladih lidera”

Akademija „Dositej” na konferenciji „Snaga mladih lidera”. Uživali smo slušajući kvalitetne mlade lјude koji vode svoja udruženja. Imali smo priliku da se upoznamo sa nјihovim inicijativama, predlozima i rešenjima problema u omladinskom sektoru u Srbiji. Hvala svima koji su izdvojili svoje vreme za konstruktivnu diskusiju. Takođe, veliko hvala organizatorima konferencije i najbolјim prijatelјima koji su podržali našu inicijativu za umrežavanje aktivnih mladih iz Beograda i Srbije.