Nova saradnja – REBORN

Ozvaničena saradnja “Reborn” Fitness & Health kluba sa Srednjom medicinskom školom garantuje realizaciju zajedničkih projekata sa idejom unapređenja rada mladih fizioterapeuta implementacijom najnovijih metoda i pristupa fizikalnoj medicini i kineziterapiji.

Zajedničkim snagama plasiraćemo koncept baziran na višegodišnjem naučno – istraživačkom radu uz poseban fokus na dodatnu edukaciju učenika koji pohađaju fizioterapeutski smer kroz prilagođen princip individualizacije prema svakom pacijentu.

Osnovni cilj je približavanje jednog modernog sistema rada kroz dublje razumevanje etiologije, patoanatomije i samih metoda kineziterapije. Sa akcentom na dijagnostiku i procenu, kroz analizu i sprovođenje pažljivo strukturiranog programa vežbi, pa do krajnje evaluacije, predano ćemo svim učenicima pružiti uvid u jedan jedinstven metod baziran na multidisciplinarnosti i manuelnim metodama.
 
 
www.rebornfitnes.rs