Medicinska sestra/tehničar

Četvrti stepen stručne spreme. Obrazovanje po najprofesionalnijim standardima. Bićete osposobljeni za rad u bolnicama, kao i u svim medicinskim institucijama. Posao medicinske sestre obuhvata negu pacijenata, davanje propisane terapije, svakodnevni kontakt sa korisnicima zdravstvenih usluga. Medicinska sestra je najčešće prva osoba sa kojom se pacijent sretne kada mu je potrebna zdravstvena pomoć i sa kojom je u stalnom kontaktu. Osim profesionalnih znanja i veština, tokom školovanja ćete razviti i usavršiti veštine komunikacije neohodne za obavljanje posla na najbolji mogući način. Imaćete prilike da izgradite sebe tako da imate potreban stepen empatije jednako kao i profesionalan odnos prema svakom pacijentu. Naš cilj je sticanje funkcionalnih i primenljivih znanja i veština. Iz tog razloga ćete biti spremni za svet rada jednako kao i za nastavak školovanja.

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Muzička umetnost
 7. Likovna kultura
 8. Geografija
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Biologija
 12. Latinski jezik
 13. Računarstvo i informatika
 14. Anatomija i fiziologija
 15. Zdravstvena nega
 16. Prva pomoć
 17. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Hemija
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 10. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 11. Patologija
 12. Farmakologija
 13. Psihologija
 14. Zdravstvena nega
 15. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Fizika
 5. Zdravstvena nega
 6. Hemija
 7. Biologija
 8. Infektologija sa negom
 9. Interna medicina sa negom
 10. Hirurgija sa negom
 11. Neuropsihijatrija sa negom
 12. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Fizika
 5. Filozofija
 6. Sociologija
 7. Ustav i prava građana
 8. Medicnska biohemija
 9. Zdravstvena nega
 10. Interna medicina sa negom
 11. Hirurgija sa negom
 12. Pedijatrija sa negom
 13. Ginekologija i akušerstvo sa negom

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM