Medicinska sestra/vaspitač

Ako je vaše interesovanje medicinsa struka sa posebnim fokusom na brigu o deci, onda je ovo pravo mesto za vas. Tokom školovanja ćete steći znanja i veštine iz oblasti medicine, psihologije i pedagogije. Rano detinjstvo je veoma značajan period u razvoju ličnosti. Deca provode veliki deo vremena sa vaspitačima pa je neophodno da sa njima rade obučeni i osposobljeni profesionalci. U našoj školi ćete u potpunosti biti osposobljeni za obavljanje ovog odgovornog i lepog posla. Saradnja sa najboljim privatnim i državnim predškolskim ustanovama, obezbediće vam uslove za sticanje znanja i veština koje omogućava svet rada. Nakon četvorogodišnjeg školovanja svi oni koji žele da nastave dalje obrazovanje moći će da upišu fakultete u zemlji i inostranstvu.

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Muzička umetnost
 7. Likovna kultura
 8. Geografija
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Biologija
 12. Latinski jezik
 13. Računarstvo i informatika
 14. Anatomija i fiziologija
 15. Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
 16. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Hemija
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 10. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 11. Patologija
 12. Psihologija
 13. Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
 14. 14      Predškolska pedagogija
 15. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Hemija
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 10. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 11. Patologija
 12. Psihologija
 13. Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
 14. 14      Predškolska pedagogija
 15. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Fizika
 5. Filozofija
 6. Ustav i prava građana
 7. Medicnska biohemija
 8. Infektologija sa negom
 9. Pedijatrija sa negom
 10. Vaspitanje i nega dece
 11. Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta
 12. Prva pomoć
 13. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM