O nama

[ultimate_spacer height=”15″]

Srednja medicinska škola je inovativna i savremena obrazovna ustanova posvećena obrazovanju i osposobljavanju učenika u oblasti medicine i zdravstva. Usled globalno prepoznate potrebe za kadrovima medicinske struke  i velike zainteresovanosti učenika za ovom delatnošću, naša škola je ima  8 obrazovnih profila čiji je plan i program usklađen sa potrebama tržišta rada. Sticanjem diplome “Srednje medicinske škole“ učenicima je otvorena mogućnost za rad u struci, pokretanje privatne prakse, kao i za nastavak školovanja na nekom od državnih ili privatnih fakulteta u zemlji ili u inostranstvu. Naša škola uspešno sarađuje sa obrazovnim i zdravstvenim institucijama u Nemačkoj, Austriji i Sloveniji.

Škola je akreditovana od strane nadležnog ministarstva i ispunjava sve zakonom propisane kriterijume za obavljanje delatnosti.

Obrazolvni profili:

  • Medicinska sestra – tehničar
  • Medicinska sestra – vaspitač
  • Farmaceutski tehničar
  • Fizioterapeutski tehničar
  • Laboratorijski tehničar
  • Stomatološka sestra tehničar
  • Zubni tehničar
  • Zdravstveni negovatelj

Nastavni kadar:

Iako smo mlada škola, u našem timu su  visokokvalifikovani i iskusni stručnjaci sa višegodišnjim radnim iskustvom u sferi medicine i zdravstva. Budući da nam je profesionalni pedagoški pristup jedan od primarnih zadataka, okupljeni tim nastavnika je usmeren na obrazovanje kvalifikovanih kadrova medicinske struke, koristeći najsavremenije didatkičke metode i tehnike. Veoma posvećen nastavni kadar nastoji da prenese svoje znanje i iskustvo u oblasti medicine sa učenicima, istovremeno nezapostavljajući značaj opšteobrazovnih predmeta.

Nastava:

Trajanje školovanja u svim obrazovnim profilima je četiri godine.

Nastavni program obuhvata kako teorijski tako i praktični deo. Stručna praksa se obavlja zahvaljujući saradnji sa mnogobrojnim priznatim zdravstevnim i obrazovnim ustanovama u kojima učenici imaju prilike da se upoznaju sa konkretnim primerima iz prakse, kao i da primene svoja stečena teorijska znanja. Pored stručnih, učenici pohađaju nastavu i iz opšteobrazovanih predmeta.

Kroz interaktivnu nastavu nastojimo da se učenici aktivno uključe u proces učenja i usvajanja veština kako bi se što bolje osposobili za obavljanje delatnosti. Sa učenicima radimo i na razvijanju ključnih kompetencija koje su neophodne u savremenom svetu rada, poput veština komunikacije na maternjem I stranom jeziku, digitalne kompetencije, timskog rada, preduzetništva.

Naša škola pruža mogućnost redovnog i vanrednog školovanja u oblasti medicine i zdravsta, kao i prilagođen program prekfalifikacija i dokvalifikacija.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM