Pedijatrijska sestra

 1

Српски језик*

2.

___________ језик*

3.

Физичко васпитање

4.

Математика

5.

Историјa

6.

Музичка уметност

7.

Ликовна култура

8.

Рачунарство и информатика

9.

Географија

10.

Физика

11.

Хемија

12.

Биологија

13.

Анатомија и физиологија

14.

Латински језик

15.

Прва помоћ

16.

Здравствена нега деце

16.

Грађанско васпитање

 

Верска настава

1.

Српски језик*

2.

__________ језик*

3.

Физичко васпитање

4.

Математика

5.

Историја

6.

Физика

7.

Хемија

8.

Биологија

9.

Хигијена са здравственим васпитањем

10.

Микробиологија са епидемиологијом

11.

Патологија

12.

Фармакологија

13.

Здравствена нега деце

14.

Педијатрија са негом

15.

Грађанско васпитање

 

Верска настава

1.

Српски језик*

2.

___________ језик*

3.

Физичко васпитање

4.

Социологија

5.

Физика

6.

Хемија

7.

Биологија

8.

Психологија и дечја психологија

9.

Акушерство и гинекологија са негом

10.

Инфектологија са негом

11.

Здравствена нега деце

12.

Педијатрија са негом

13.

Грађанско васпитање

 

Верска настава

 

1.

Српски језик*

2.

__________  језик*

3.

Физичко васпитање

4.

Филозофија

5.

Физика

6.

Устав и права грађана

7.

Медицинска биохемија

8.

Здравствена нега деце

9.

Педијатрија са негом

10.

Дечја хирургија са негом

11.

Дечја неуропсихијатрија са негом

12.

Грађанско васпитање

 

Верска настава