Profesionalna orijentacija

Visok procenat  mladih, 75% u Srbiji je neodlučno po pitanju svoje budućnosti.

Sta je profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija predstavlja  usmeravanje individue prema onom zanimanju ili grupi zanimanja koja najbolje odgovaraju njegovim psihofizičkim karakteristikama i u kojima ima najviše izgleda da svoj posao obavlja kompetentno, da napreduje i da bude zadovoljan. Izbor budućeg zanimanja je jedan veoma važan korak koji određuje budućnost osobe.

Posebna pažnja je usmerena  na usklađivanju sposobnosti osoba, njegovih interesa, obrazovnih mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja. Profesionalna orijentacija:

 • omogućava učeniku da dobije više informacija o samom sebi, svojim interesima, sklonostima, sposobnostima i vrednostima.
 • motiviše učenike, zaposlene i nezaposlene da preuzmu aktivnu ulogu u planiranju svoje karijere. U današnjem trenutku motivacija osoba  da aktivno planira svoju karijeru je od izuzetne važnosti jer visoka nezaposlenost, promenjivo tržište rada i potrebe za velikom fleksibilnošću na radu i u karijeri čine planiranje budućnosti još važnijim zadatkom.

Kome je namenena profesionalna orijentacija?

 • neodlučnim učenicima koji nisu sigurni u svoj izbor i ne znaju koju srednju školu ili fakultet da upišu.
 • onima koji žele da potvrde svoj izbor,
 • učenicima koji žele da saznaju koje su im sposobnosti najrazvijenije,
 • učenicima sa zdravstvenim i drugim poteškoćama,
 • roditeljima učenika itd.

Ko vrši profesionalnu orijentaciju?

Savetnik za profesionalnu orijentaciju:

 • obavlja testiranje (utvrđuje intelektualne i psihomotorne sposobnosti, osobine ličnosti, interese, vrednosti i dr.)
 • daje mišljenje i preporuku o primerenim zanimanjima
 • pomaže učenicima da se osposobe za donošenje samostalne profesionalne odluke. Upravo zbog tih velikih mogućnosti da sa nekim zvanjem radi u većem broju zanimanja, te zbog promenjivog sveta rada u kojem ljudi imaju mogućnosti da menaju zvanja i grade karijeru u različitim pravcima, vrlo bitan zadatak je osposobiti osobu da u budućnosti donosi samostalne i obaveštene odluke o svojoj karijeri.
 • savetuje učenike i njihove roditelje itd.

Savetnik za profesionalno informisanje daje informacije o:

 • planovima i programima obrazovanja,
 • opisima zanimanja i šta mogu da rade posle završenih škola i studija. Jer, tek ako imamo jasne i detalnje infromacije o tome što neko zanimanje podrazumeva mi možemo da procenimo da li se želimo baviti tim zanimanjem ili ne,
 • tome u kojim zanimanjima još mogu biti uspešni,
 • mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja posle završenog određenog stepena obrazovanja. Jedan od osnovnih zadataka savetodavnog rada u profesionalnoj orijentaciji je pružiti detaljne informacije i objasniti da neko zvanje omogućava rad u većem broju zanimanja, te da postoje različiti putevi obrazovanja koji omogućavaju rad u željenom zanimanju,
 • uslovima upisa u pojedine srednje škole i fakultete,
 • školskim domovima,
 • stipendijama,
 • mogućnostima zapošljavanja i stanju na tržištu rada itd.

Mišljenje stručnog tima

Mišljenje stručnog tima objedinjuje informacije o učeniku u obliku pisanog i/ili usmenog izveštaja, s preporukom zanimanja.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM