Farmaceutski tehničar

Četvrti stepen stručne spreme. Dobićete profesionalna znanja i veštine po najvišim standardima iz oblsati farmacije. Tokom vezbi u najsavremenijim laboratorijama bićete osposobljeni za načine i postupke izrade lekova, rukovanju priborima koji se koriste u farmaciji. Naš fokus je na razvoju ključnih kompetencija, osim predmetnih, tako da ćete razviti i unaprediti veštine komunikacije i preduzetničke veštine, koje doprinose profesionalnom i ličnom uspehu. Potrebe za zapošljavanjem farmaceutskih tehničara u velikim farmaceutskim kućama su sve veće, gde rade možete radaiti u proizvodnji, distribuciji i komercijali. Školovanje je četvorogodišnje. Četiri godine interaktivne nastave, praktične nastave u laboratorijama, usvajanje  funkcionalnih znanja i veština, omogućuje vam nastavak  školovanja.

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Muzička umetnost
 7. Likovna kultura
 8. Geografija
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Biologija
 12. Latinski jezik
 13. Računarstvo i informatika
 14. Anatomija i fiziologija
 15. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 16. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Matematika
 6. Hemija
 7. Fizika
 8. Botanika
 9. Analitička hemija
 10. Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći
 11. Patologija
 12. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 13. Farmaceutska tehnologija
 14. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Fizika
 5. Matematika
 6. Sociologija
 7. Zdravstvena nega
 8. Psihologija
 9. Biologija
 10. Farmaceutska tehnologija
 11. Farmakognozija
 12. Farmaceutska hemija
 13. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Fizika
 5. Filozofija
 6. Matematika
 7. Ustav i prava građana
 8. Farmaceutska tehnologija
 9. Farmakognozija
 10. Farmaceutska hemija
 11. Farmakologija
 12. Uvod u kozmetologiju
 13. Sanitarna hemija
 14. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM