Fizioterapeutski tehničar

Kroz savremenu teorijsku nastavu i intenzivan praktican rad steci cete profesionalna znanja i vestine za rad u bolnicama i rehabilitacionim centrima. Fizioterapeuti su veoma traženi na tržištu rada. Sve je više potrebe za njima, usled posledica savremenog načina života.  Možemo slobodno reći da svakome od nas pre ili kasnije zatrebaju usluge fizioterapeuta. Fizioterapeuti rade sa zdravim ljudima kao i sa onima koji imaju zdravstvene tegobe. Pomažu starijim, slabo pokretnim i nepokretnim osobama  u povećanju njihove pokretljivosti, ublažavanju bola i posledica bolesti. Oni osposoblajvaju pacijente, uče ih kako samostalno da vežbaju i koriste razne vrste pomagala. Fizioterapeuti su veoma cenjeni kod nas a u zemljama zapadne Evrope su na listi najtraženijih zanimanja.  Naš primarni cilj je da omogućimo našim učenicima  sticanje funkcionalnih znanja i osposobljenost za rad,  jednako kao i za nastavak školovanja.  Steći ćete koompetencije iz oblasti preduzetnistva koje će vam omogućiti  jednostavno pokretanje  sopstvene prakse. Po zavrsetku nase škole ćete moci da upisete fakultet.

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Likovna kultura
 6. Matematika
 7. Prva pomoć
 8. Geografija
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Biologija
 12. Latinski jezik
 13. Računarstvo i informatika
 14. Anatomija i fiziologija
 15. Zdravstvena nega i rehabilitacija
 16. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko  vaspitanje
 4. Matematika
 5. Fizika
 6. Biologija
 7. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem
 8. Mikrobiologija sa epidemiologijom
 9. Patologija
 10. Zdravstvena psihologija
 11. Medicinska etika
 12. Kineziologija
 13. Farmakologija
 14. Masaža
 15. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija sa pravima gradjana
 6. Izborni opšti
 7. Masaža
 8. Medicinska biohemija
 9. Fizikalna terapija
 10. Kineziologija
 11. Osnovi kliničke medicine
 12. Izborni stručni
 13. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)

Izborni stručni predmeti:

 1. Ishrana
 2. Kultura tela

Izborni opšti predmeti:

 1. Muzička kultura
 2. Izabrana poglavlja matematike
 3. Biologija
 4. Istorija
 5. Hemija
 6. Hemija biomolekula
 7. Fizika
 8. Logika sa etikom
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Izborni opšti
 6. Preduzetništvo
 7. Izborni opšti
 8. Fizikalna terapija
 9. Kineziterapija
 10. Specijalna rehabilitacija
 11. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)

Izborni stručni predmeti:

 1. Neurologija
 2. Medicinska informatika

Opšti izborni predmeti:

 1. Muzička kultura
 2. Izabrana poglavlja iz matematike
 3. Biologija
 4. Medicinska geografija
 5. Istorija
 6. Hemija
 7. Hemija biomolekula
 8. Fizika
 9. Logika sa etikom

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM