Laboratorijski tehničar

Tokom skolovanja cete steci funkcionalna znanja i vestine o pravilnom prikupljanju, obelezavanju, skladistenju, cuvanju i transportu materijala. Bicete osposobljeni za izvodjenje tacnih i preciznih analiza. Tokom casova prakticne nastave u najsavremenijim laboratorijama steci cete primenljiva znanja i vestine. U koliko vas izbor nakon zavrsene nase skole bude nastavak skolovanja bicete spremni za upis na srodne fakultete i strukovne studije.

Spisak predmeta.

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Istorija
 4. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 5. Likovna kultura
 6. Matematika
 7. Hemija
 8. Fizika
 9. Biologija
 10. Latinski jezik
 11. Računarstvo i informatika
 12. Anatomija i fiziologija
 13. Higijena i zdravstveno vaspitanje
 14. Laboratorijske tehnike
 15. Medicinska etika
 16. Prva pomoć
 17. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Matematika
 5. Hemija
 6. Fizika
 7. Geografija
 8. Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom
 9. Analitička hemija
 10. Patologija
 11. Histologija
 12. Zdravstvena psihologija
 13. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija sa pravima gradjana
 6. Izborni opšti
 7. Toksikološka hemija
 8. Medicnska biohemija
 9. Osnovi kliničke medicine
 10. Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom
 11. Hematologija sa transfuziologijom
 12. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)
 13. Izborni stručni

Izborni stručni:

 1. Farmakologija
 2. Medicinska informatika
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezki
 3. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 4. Matematika
 5. Izborni opšti
 6. Medicnska biohemija
 7. Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom
 8. Bromatologija
 9. Preduzetništvo
 10. Hematologija sa transfuziologijom
 11. Izborni stručni
 12. Izborni predmet (Veronauka ili građansko vaspitanje)

Izborni stručni predmet:

 1. Kultura tela
 2. Ishrana

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM