Zdravstveni negovatelj

Steći ćete  funkcionalna znanja i veštine za kvalitetno i kompletno obavljanje svih procedura iz domena nege bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba. Nastavni program predviđa 40 % vežbi u školi i zdravstvenim ustanovama. Moći ćete da se zaposlite u bolnicama, gerontološkim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama i da se brinete o bolesnicima u kući. Školovanje traje tri godine. Zdravstveni negovatelj pomaže nepokretnim i slabo pokretnim pacijentima prilikom ustajanja, promene položaja, kretanja. Rade u saradnji i nalogu lekara i drugog medicinskog osoblja.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM